Liên hệ

support@3f.com.vn

Nếu cần bất cứ thông tin liên hệ nào với AIRI, các bạn có thể gửi email cho chúng tôi.

Yêu cầu hỗ trợ

Nếu bạn đã và đang sử dụng dịch vụ của chúng tôi, và gặp bất cứ sự cố nào, hay cần giải đáp về dịch vụ, hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản và gửi yêu cầu, bộ phận chăm sóc khách hàng tiếp nhận và xử lý trong thời gian sớm nhất.

Scroll to Top